Kontakt

Centar za socijalnu skrb Krk

Adresa:
Vršanska 21A

51500 Krk

E-mail:   pisarnica@czss-krk.hr

Telefon – Centrala: 051/880-700,

Telefon – Ravnateljica: 051/880-709
Telefax – Krk: 051/221-539

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati
Rad sa strankama: ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8,00 do 11,30 sati
(pauza od 11,30 do 12,00 sati)

Službenik za informiranje:

Sara Gojević-Zrnić
Vršanska 21A, 51500 Krk
Telefon: 051/880-700
Fax: 051/221-539
e-mail: sara.gojevic-zrnic@socskrb.hr
web: www.czss-krk.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Sara Purić, mag. iur.

Vršanska 21A, 51500 Krk
Telefon: 051/880-703
Fax: 051/221-539
e-mail: sara.puric@socskrb.hr
web: www.czss-krk.hr