Objave

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Letak


Preporuka Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Vijeće Europe je 4. srpnja 2018. godine usvojilo Preporuku CM/Ree (2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju koja daje smjernice za djelovanje vlada država članica, ističući da digitalno okruženje oblikuje dječje živote na mnoge načine, pritom stvarajući prilike i mogućnosti, ali i rizike za njihovu dobrobit i prava.

Predmetne Smjernice ističu važnost zaštite privatnosti i osobnih podataka djece te je naglasak stavljen na osiguranje kvalitetnog digitalnog sadržaja, namijenjenog djeci – prilagođenog različitim dobnim skupinama, osobito onih koji pridonose dobrobiti djece u društvenom, građanskom, kulturnom, umjetničkom, obrazovnom i rekreativnom smislu. Navedenom Preporukom se pridonosi širenju svijesti javnosti o potrebi zaštite djece na Internetu s ciljem uspostavljanja učinkovitog sustava zaštite djece i pružanja potpore samoj djeci.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je prevelo predmetnu Preporuku na hrvatski jezik te istu objavilo na internetskoj stranici Ministarstva. Također, ista Vam je dostupna u privitku.

Preporuka


Obrazac mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti

Obrazac

Veličina teksta
Visoki kontrast