Objave

 

Čestitka povodom međunarodnog dana socijalnog rada

 

 

 

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

Javni poziv GREVIO

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

 

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Letak


Preporuka Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Vijeće Europe je 4. srpnja 2018. godine usvojilo Preporuku CM/Ree (2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju koja daje smjernice za djelovanje vlada država članica, ističući da digitalno okruženje oblikuje dječje živote na mnoge načine, pritom stvarajući prilike i mogućnosti, ali i rizike za njihovu dobrobit i prava.

Predmetne Smjernice ističu važnost zaštite privatnosti i osobnih podataka djece te je naglasak stavljen na osiguranje kvalitetnog digitalnog sadržaja, namijenjenog djeci – prilagođenog različitim dobnim skupinama, osobito onih koji pridonose dobrobiti djece u društvenom, građanskom, kulturnom, umjetničkom, obrazovnom i rekreativnom smislu. Navedenom Preporukom se pridonosi širenju svijesti javnosti o potrebi zaštite djece na Internetu s ciljem uspostavljanja učinkovitog sustava zaštite djece i pružanja potpore samoj djeci.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je prevelo predmetnu Preporuku na hrvatski jezik te istu objavilo na internetskoj stranici Ministarstva. Također, ista Vam je dostupna u privitku.

Preporuka


Obrazac mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti

Obrazac